Císař Karel IV. 1316—2016 / první česko-bavorská zemská výstava

Karel IV. a jeho doba
15. května – 25. září 2016 | Národní galerie v Praze / Valdštejnská jízdárna
Hlavní část česko-bavorské zemské výstavy Císař Karel IV. 1316–2016.

 

Druhý život Karla IV.
14. května – 31. srpna 2016 | Univerzita Karlova v Praze / Karolinum
Doprovodná část česko-bavorské zemské výstavy Císař Karel IV. 1316–2016.

 

Karl IV. - Bayerisch-tschechische Landesausstellung
20. října 2016 – 5. března 2017 | Germanisches Nationalmuseum Nürnberg
Hlavní část česko-bavorské zemské výstavy Císař Karel IV. 1316–2016 se přesune z Prahy do Norimberka.

 

Otevírací doba / otevřeno denně

Květen - červen   09:00 - 18:00
Červenec - srpen   10:00 - 19:00

Září

Mimořádně:

17. a 18. září

24. září

25. září

 

09:00 - 19:00

 

09:00 - 22:00

09:00 - 22:00

09:00 - 20:00

Vstupné

Základní vstupné   280 Kč
Snížené vstupné (děti 10-15 let, studenti 15-26, senioři nad 65 let)   190 Kč
Rodinná vstupenka (2 dospělí a děti do 10 let)   500 Kč
Školní skupina   60 Kč / osoba
Skupina od 10 osob   140 Kč / osoba
Děti do 10 let   zdarma
Pedagogický doprovod   zdarma
Průvodce skupiny   zdarma

 

Vstupenka na výstavu Císař Karel IV. 1316–2016 je platná do Valdštejnské jízdárny na adrese Národní galerie v Praze, Valdštejnská 3, Praha 1.

 

 

Výstava Císař Karel IV. 1316-2016

Mezinárodní výstava Císař Karel IV. 1316–2016 ve Valdštejnské jízdárně, bude patřit mezi nejvýznamnější výstavní projekty tohoto roku. Národní galerie v Praze, spolu s Haus der Bayerischen Geschichte Augsburg a Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas při univerzitě v Lipsku, představí k sedmistému výročí narození tohoto výjimečného panovníka mimořádný výběr památek kultury a umění jeho doby, přičemž velká část z nich bude v České republice vystavena vůbec poprvé. Cílem výstavy je ukázat portrét Karla IV. oproštěný od zkreslujících nánosů ideologických předsudků a nabídnout veřejnosti plastickou podobiznu historické osobnosti s jejími pozitivními i stinnými stránkami. Tedy představit jej nejen jako zbožného, vzdělaného, a prozíravého panovníka, nýbrž i jako stratéga a cílevědomého politika, který k prosazení vlastních cílů neváhal použít širokou paletu diplomatických prostředků, včetně taktizování a lsti. Osobnost Karla IV. bude v širším kontextu promítnuta na kaleidoskopické pozadí dalších dobových kulturněhistorických souvislostí, k nimž ve 14. století patřily např. klimatické změny, sucha i povodně, neúrody, hladomory, morové epidemie, židovské pogromy anebo finanční krize. Prostřednictvím více než 170 mimořádných exponátů všech uměleckých a uměleckořemeslných oborů, kulturně-historických a archivních dokumentů, vypůjčených z více jak stovky prestižních muzeí, církevních i soukromých sbírek, tak budou mít návštěvníci možnost poznávat zblízka nejen osobnost Karla IV., jeho inspirace, motivace a psychologii, ale také život na císařském dvoře v Praze a roli, kterou v říšské politice určil umění a umělecké oslavě panovnického majestátu.

Autoři výstavy

Národní galerie v Praze   Jiří Fajt
Vědecké centrum pro dějiny a kultury středovýchodní Evropy při univerzitě v Lipsku   Susanne Jaeger, Markus Hörsch, Christian Forster
Berlín – Brandenburská akademie věd   Michael Lindner, Olaf Rader
Německý historický institut (DHI – Řím)   Martin Bauch
Univerzita Düsseldorf   Eva Schlotheuber
Dům bavorských dějin Augsburg   Wolfgang Jahn, René Küpper
Kurátor výstavy   Jiří Fajt
Spolukurátorka výstavy   Helena Dáňová