Zájezd za uměním

17. – 19. 11. 2016 | Německem ve stopách Jiřího Fajta a jeho knihy Norimberk za císaře Karla IV., umění na Karlově Zlaté cestě, norimberská repríza pražské výstavy Císař Karel IV.

 

Vydáme se po stopách knihy Jiřího Fajta Nürnberg unter Karl IV., kterou v červnu vydává prestižní německé nakladatelství Deutscher Kunstverlag a kterou během cesty pokřtíme. Podíváme se na významná umělecká a architektonická díla na slavné Zlaté cestě čili Via Carolina, obchodní trase, která spojovala za Karla IV. Norimberk s Prahou, a současně se budeme věnovat inspirujícímu vlivu české gotiky a umění Petra Parléře v dnešním Bavorsku. Průvodcem bude historik umění a umělecký kritik PhDr. Peter Kováč, odborník na umění středověku a renesance.

Program zájezdu

Čtvrtek 17. 11. 2016
Odjezd autobusem z Prahy z Hlavním nádraží v 6.30 hodin. Navštívíme středověké město Amberk ležící na cestě, kudy jezdil Karel IV. mezi Prahou a Norimberkem. Následuje malebné středověké městečko Hersbruck, důležitý obchodní uzel na Zlaté cestě čili Via Carolina spojující Norimberk s Prahou. Pak se zastavíme na hradě Lauf an der Pegnitz, který nechal postavit císař Karel IV. Ubytování je zajištěno v hotelu v centru Norimberku.

 

Pátek 18. 11. 2016
Návštěva výstavy Karel IV. v Národním germánském muzeu v Norimberku, výstava je variantou pražské expozice, ale skladba exponátů je částečně jiná. Odpoledne Norimberk jako město Karla IV. Navštívíme zejména Norimberský hrad a dále si prohlédneme Schöner Brunnen - 19 m vysoká gotická kašna z konce 14. století, Frauenkirche - stavbu Karla IV. a velké městské kostely Sv. Sebalda a Sv. Vavřince. Nocleh zajištěn v hotelu v centru Norimberku.

 

Sobota 19. 11. 2016
Po snídani odjed do Sulzbachu, což bylo za Karla IV. správní centrum území nazývaného Neuböhmen čili Nové Čechy. Odpoledne Řezno (Regensburg), které bylo známé už v době antické jako sídlo římské légie a ve středověku se stalo významným městem na Dunaji. Naše pozornost bude soustředěna především na gotickou katedrálu, která má přímé vztahy s uměním Karla IV. a jeho synů v Čechách. Pozdě odpoledne odjezd do Prahy, příjezd do Prahy kolem 21.00 hodin.

Informace a rezervace

Zájezd je pořádán ve spolupráci s agenturou ARS AURO PRIOR, Klubem přátel Stavitelů katedrál a CK SLAN Tour. Informace a rezervace na www.slantour.cz, info@slantour.cz nebo na telefonních číslech 312 520 084, 604 255 018.

REZERVACE ZÁJEZDU